Thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai 

Thứ hai, ngày 08 tháng 10 năm 2018
Ngày 25/09/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Thông báo số 918/TB-UBND về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai.
Theo đó, thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai đối với 80.048m2 đất do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 thuê tại thôn Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì để khai thác cát làm vật liệu san lấp.
Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với trường hợp đất được thuê 80.048m2 tại thôn Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì theo Quyết định số 5750/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của UBND Thành phố; thời hạn thuê đất là 03 năm để khai thác cát làm vật liệu san lấp theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 64/GP-UBND ngày 14/7/2018; Đơn vị chưa sử dụng đất để thực hiện dự án, đã hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được gia hạn sử dụng đất theo quy định, vi phạm Khoản i Điều 64 Luật Đất đai năm 2013./.
 
Theo thudo.gov.vn 2/10/2018

 

Tin bài liên quan