Hà Nội: Triển khai nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 

Thứ hai, ngày 01 tháng 10 năm 2018

Trong những năm qua, thành phố đã tích cực xây dựng các qui định, kế hoạch và hướng dẫn cho các cấp, ngành khác nhau trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó phân cấp trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã nhằm chủ động quản lý, thực hiện và giám sát các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tác động tới Thành phố.

Thành phố đã xây dựng cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các cấp, các ngành để tăng cường sự phối hợp trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, duy tu, duy trì 104 hồ điều hòa, xử lý ô nhiễm tại 122 hồ nội thành. Duy trì và đầu tư xây dựng thêm các nhà máy xử lý nước thải. Phấn đấu đến năm 2019, toàn bộ nước thải các quận nội thành cơ bản được xử lý, nhằm cải thiện nước sông Tô Lịch và sông Nhuệ.

Thành phố đã hoàn thành nghiên cứu về đề xuất được Mạng lưới quan trắc không khí cho Thành phố gồm 34 - 37 trạm quan trắc, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với cơ quan phát triển Pháp (AFD) tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu mạng lưới quan trắc. Hiện nay, UBND Thành phố đã giao Sở TN&MT đang cập nhật cơ sở dữ liệu và đánh giá về tình hình ô nhiễm bụi và tiếng ồn của Hà Nội phục vụ công tác quản lý đồng thời để xuất các giải pháp cải thiện.                                          Hệ thống hồ điều hòa góp phần cải tạo Môi trường thành phố,
                         giải pháp hữu hiệu trong ứng phó với Biến đổi khí hậu

Về chất thải rắn, thành phố đã đầu tư và vận hành hiệu quả nhà máy đốt rác phát điện. Đang tiếp nhận 3 hồ sơ của nhà đầu tư nước ngoài muốn xây dựng nhà máy xử lý rác thải với công nghệ đốt và phát điện ở Nam Sơn, Xuân Sơn, Đồng Ké. Ngoài ra, đã triển khai chương trình trồng một triệu cây xanh. Phấn đấu tới năm 2020, diện tích cây xanh đạt từ 10-11 m2/người. Phát triển vùng cây xanh, công viên, rừng. Giai đoạn 2016-2020, thành phố sẽ xây thêm 25 công viên và trong các công viên đào thêm 25 hồ, hiện đã đào được thêm 4 hồ khác.

Thành phố đã cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số công trình đảm bảo ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Di chuyển, xây dựng mới các khu tái định cư cho các hộ dân trong vùng ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và thiên tai. Tổ chức xây dựng và hướng dẫn các phương án cứu trợ, đảm bảo nhân dân thành phố có thể ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu. 

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Tuấn Định cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tận dụng các cơ hội phát triển theo hướng cacbon thấp và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phòng tránh, giảm thiểu những hiểm họa của biến đổi khí hậu, qua đó đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu./.

 

Tin bài liên quan