Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường

Thứ hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018

Phát biểu kết luận hội nghị giao ban trực tuyến quý III/2018 giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP với các quận, huyện, thị xã, sáng 24/9, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh 2 lĩnh vực bảo vệ môi trường và quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng rất quan trọng, quyết định tới sự phát triển bền vững của Thủ đô, do vậy, cả hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện, làm tốt trong thời gian tới.

Đánh giá về kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 31/5/2017, của Ban Thường Thành ủy về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy về bảo vệ môi trường, đạt những kết quả và sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng, tồn tại, hạn chế vẫn còn nhiều. Trong đó, ý thức bảo vệ môi trường của xã hội nói chung, của một bộ phận người dân còn hạn chế, dẫn đến việc xả rác không đúng nơi quy định, không tôn trọng môi trường sống chung. “Rác thải sinh hoạt tại một số nơi tồn đọng nhiều ngày chưa được thu gom kịp thời. Các đồng chí cứ nói thu gom 98%, nhưng không biết lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện có đi kiểm tra không, thực tế còn tồn đọng nhiều lắm, đặc biệt là thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ, cứ tấp vào đấy thôi”, Bí thư Thành ủy nêu. Đồng chí yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, những đơn vị nào không đảm bảo yêu cầu phải xử lý nghiêm.                    UV BCT, Bí thư Thành ủy HN Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận Hội nghị

Bí thư Thành ủy cũng đánh giá, việc triển khai thực hiện các dự án về môi trường nhìn chung tiến độ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xử lý ô nhiễm, cải tạo chất lượng nước sông Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ, sông Đáy còn chưa được chú trọng. “Đầu tư theo hình thức BT là khó khăn, bây giờ sẽ phải chuyển sang hình thức sử dụng vốn đầu tư công. Vì đây là nhiệm vụ cấp bách, không thể chờ được nữa”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Việc di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp với quy hoạch còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Hiện nay, toàn Thành phố còn 113 cơ sở ô nhiễm, tới đây phải kiên quyết di dời, Bí thư Thành ủy yêu cầu. Rồi bụi tại các công trình xây dựng, phải tăng cường kiểm soát, xử phạt các đơn vị vi phạm, gắn với phun nước để giảm bụi. 

Nhấn mạnh một số giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tiếp theo, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các quận, huyện, sở ngành phải tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. “Các cấp ủy đảng, chính quyền phải thấy được trách nhiệm của mình trong vấn đề này để chỉ đạo; chi tiết hóa các kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra thường xuyên để xử lý”. 

Cùng với đó, HĐND các cấp tăng cường giám sát về nhiệm vụ này. Tiếp tục làm quyết liệt hơn chương trình tuyên truyền bỏ bếp than tổ ong, đặc biệt là cấm sử dụng than tổ ong trong các khu chung cư, tiến tới ngừng toàn bộ sử dụng than tổ ong trên địa bàn Thành phố, trước hết là các quận nội thành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, với quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, thành phố chúng ta sẽ khắc phục hạn chế, tiếp tục tạo được nhiều kết quả rõ nét hơn trong hai vấn đề này, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố trong năm 2018 và cả nhiệm kỳ./.

 

Tin bài liên quan