Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ba Vì và quận Bắc Từ Liêm 

Thứ hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4895/QĐ-UBND và Quyết định số 4969/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ba Vì và quận Bắc Từ Liêm.
 
Theo quyết định, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ba Vì đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 12/1/2018. Cụ thể, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ba Vì là: 8 dự án, với diện tích 307,58ha; số dự án đủ điều kiện để đăng ký điều chỉnh địa điểm, diện tích, tên dự án là 3 dự án với diện tích 50,19ha.
Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 12/1/2018 của UBND thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.
* Tương tự, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Bắc Từ Liêm đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 và Quyết định số 4068/QĐ-UBND ngày 9/8/2018. Cụ thể, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Bắc Từ Liêm là 2 dự án, với diện tích 46,94ha.
Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 và Quyết định số 4068/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Theo Hanoi.gov.vn 24/9/2018

 

Tin bài liên quan