Quận Nam Từ Liêm: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Thứ tư, ngày 12 tháng 09 năm 2018

Ngày 11/9, Đoàn công tác của HĐND quận Nam Từ Liêm đã có buổi giám sát UBND quận về công tác bảo vệ môi trường

Theo UBND quận Nam Từ Liêm, hiện nay, môi trường trên địa bàn quận có 3 vấn đề cần quan tâm đó là môi trường nước, môi trường đất và môi trường không khí. Theo kết quả quan trắc gần đây nhất, cả ba lĩnh vực đều đang bị ô nhiễm. Các nguồn gây ô nhiễm chủ yếu là từ khu đô thị, khu dân cư tập trung; hoạt động thương mại dịch vụ; hoạt động xây dựng; hoạt động giao thông vận tải; công nghiệp; y tế và hoạt động của các làng nghề.                                                Đại diện đoàn đại biểu HĐND quận trao đổi tại buổi làm việc
Nhận thức rõ và xác định công tác quản lý nhà nước về môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, quận đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày lễ môi trường, như: Ngày Nước thế giới, Ngày đa dạng sinh học, Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Tuần lễ nước sạch và bảo vệ môi trường... cùng nhiều hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ sở. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt những quy định về pháp luật Bảo vệ môi trường. Tính từ năm 2016 đến nay, UBND quận đã tiếp nhận và xác nhận 173 Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường và 39 Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát và đại diện cơ quan chuyên môn của quận cũng như UBND các phường đã trao đổi làm rõ các nội dung đoàn giám sát quan tâm như vấn đề khớp nối hạ tầng để phòng, chống ngập úng; xử lý rác thải; mô hình giám sát cộng đồng về nước mặt tại các ao, hồ; hệ thống xử lý nước thải làng nghề; việc quản lý, theo dõi, xử lý chất thải rắn và đặc biệt là các giải pháp xử lý vi phạm về môi trường và bảo vệ môi trường cũng như chuyển đổi nghề nghiệp cho làng nghề tái chế chất thải nhựa Trung Văn.
Đại diện lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến của thành viên đoàn giám sát, và chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu với UBND quận các giải pháp thực hiện nhằm làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới.
Cũng tại buổi giám sát, Đoàn giám sát HĐND quận đề nghị UBND quận cần có đánh giá cụ thể hơn về những khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng vào các đối tượng dễ gây ô nhiễm môi trường, đồng thời có hình thức khen thưởng và đưa công tác bảo vệ môi trường vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm; tăng cường đầu tư ngân sách, tập huấn chuyên môn, cung cấp trang thiết bị cho cán bộ làm công tác môi trường tại cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp để kiểm tra, ngăn ngừa những tác động xấu đến môi trường; nhân rộng mô hình giám sát cộng đồng về nước mặt và cải tạo các ao, hồ tại địa phương; vận động nhân dân bảo vệ môi trường từ trong gia đình ra đến các ngõ, phố. Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND quận hướng dẫn các phường xây dựng đầu mục bổ sung kinh phí về bảo vệ môi trường nhằm làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới./.

 

Tin bài liên quan