Tập trung rà soát công tác quản lý, sử dụng đất ven sông làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố

12/09/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 7/9, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 7334/STNMT-KS đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, báo cáo việc quản lý, sử dụng đất ven sông làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố

                         Hà Nội sẽ tập trung rà soát quản lý sử dụng đất ven sông
                      làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng (ảnh minh họa)

Để có cơ sở kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ rà soát và đề xuất giữ nguyên, điều chỉnh hoặc bổ sung, trong đó đề xuất các bãi chứa đảm bảo các tiêu chí về vị trí, diện tích và điều kiện hoạt động, điều kiện sử dụng đất. Cụ thể, về vị trí và diện tích: Không nằm trong phạm vi bảo vệ công trình đê, kè, cầu, cống, gồm hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III ở những vị trí đê đi qua khu dân cư, khu đô thị và khu du lịch; hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V tại các khu vực khác; hành lang bảo vệ đối với kè bảo vệ đê, cống qua đê; hành lang bảo vệ kè sông; hành lang an toàn đối với cầu trên đường ngoài đô thị.

Bên cạnh đó, bãi chứa phải có đường vận chuyển thuận lợi từ bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ra các tuyến đường chính để ô tô tải ra vào chở vật liệu xây dựng. Có diện tích đất từ 0,2ha trở lên (không áp dụng đối với các bãi chứa đã có hợp đồng thuê đất đúng quy định) để đáp ứng hạ tầng tối thiểu mặt bằng bãi trung chuyển, tránh manh mún, dàn trải. Cách khu dân cư từ 50m trở lên để hạn chế ảnh hưởng đến nhân dân về ô nhiễm bụi, tiếng ồn. Phù hợp các quy hoạch có liên quan, không ảnh hưởng thoát lũ, vị trí địa lý thủy văn ổn định, vùng nước trước bến không chồng lấn luồng tàu chạy.

Kiểm tra, tổng hợp về tư cách pháp nhân và các thủ tục khác có liên quan: Đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật; báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đo Sở Giao thông Vận tải cấp theo quy định pháp luật; nguồn gốc đất và các văn bản pháp lý về đất đai.

Trên cơ sở ý kiến các sở, ngành, UBND quận, huyện thị xã có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về việc ban hành quyết định quy định tạm thời sắp xếp các điểm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn thành phố. Trong đó, có danh sách bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng hiện đang hoạt động không phù hợp và đang hoạt động phù hợp “hoặc có thể điều chỉnh diện tích để phù hợp tiêu chí bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng./.