Lấy ý kiến xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc Bản đồ

06/09/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng ngày 06/9, tại Hà Nội, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phối hợp với Sở TN&MT HN tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo có sự tham dự của đại diện các Sở ngành, UBND các quận huyện của Hà Nội; Sở TN&MT một số tỉnh phía Bắc; DN hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý cho biết: Luật Đo đạc và Bản đồ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 14/6/ 2018 và có hiệu lực vào ngày 01/01/2019. Luật Đo đạc và Bản đồ được xây dựng và chuẩn bị hết sức công phu với 9 Chương và 61 Điều.

Để triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ, Bộ TN&MT đã soạn thảo và lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, với 9 Chương và 56 Điều, trước khi trình Chính phủ ban hành.`      Ông Phan Đức Hiếu - Cục trưởng cục ĐĐBĐ và thông tin địa lý phát biểu tại Hội thảo

Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Minh Mười cho biết: Trong những năm qua, cơ sở pháp lý của công tác quản lý nhà nước các hoạt động đo đạc và bản đồ chủ yếu là dựa vào quy định tại các Nghị định của Chính phủ. Do hiệu lực pháp lý và phạm vi điều chỉnh các hoạt động đo đạc và bản đồ của Nghị định còn hạn chế, chưa có sự thống nhất cao trong các hoạt động đo đạc và bản đồ do các Bộ, ngành, địa phương, nên đã xảy ra các hiện tượng đo đạc chồng chéo gây lãng phí và không thống nhất của các sản phẩm, dữ liệu được tạo ra.

Vì vậy, Luật Đo đạc và Bản đồ ra đời đã căn bản khắc phục được những tồn tại trên, tạo ra hành lang pháp lý đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý các hoạt động đo đạc bản đồ, đặc biệt là đối với các Thành phố lớn, có diện tích phức tạp như Hà Nội.             Phó giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Minh Mười phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung chính của dự thảo Nghị định, gồm: Quy định về việc xây dựng, bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc tại các địa phương; quy định về việc giao nộp, lưu trữ, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; quy định về xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức; quy định về cấp giấy chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho cá nhân…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Phan Đức Hiếu cảm ơn các ý kiến góp ý rất tâm huyết và thiết thực của các đại biểu. Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định, sớm trình các cấp có thẩm quyền xem xét và ban hành./.
                                                                                                           Anh Minh