Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Thứ sáu, ngày 24 tháng 08 năm 2018

Sáng ngày 24/8, đoàn kiểm tra Kiểm soát thủ tục hành chính của UBND Thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường của Sở 8 tháng đầu năm 2018. Kiểm tra trực tiếp các tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; Việc thực hiện đánh giá tác động dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; Việc trình công bố kịp thời dự thảo Quyết định công bố TTHC mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung…; Công tác rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 theo Quyết định số 8993/QĐ-UBND; Công tác giải quyết TTHC tại Sở; Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Việc áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, công tác truyền thông phục vụ cải cách hành chính; Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
                                                 Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND Thành phố Nguyễn Bá Vinh nhấn mạnh, Sở Tài nguyên và Môi trường là một trong những Sở có số lượng dân đến làm việc, liên hệ rất lớn, nên việc cải cách hành chính hết sức cần thiết, quan trọng. Đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn và cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua, Phó phòng kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đánh giá, rà soát các thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố cho phù hợp.

Đẩy mạnh việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công bố, công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ, làm việc. Đồng thời, Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tới các phòng, ban, đơn vị và từng công chức, cán bộ trong Sở nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức và người dân khi đến giao dịch hành chính./.

 

Tin bài liên quan