Đề xuất xây dựng Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích 

Thứ sáu, ngày 10 tháng 08 năm 2018
Ngày 6/8, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản 3574/UBND-ĐT, thực hiện Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020.
 
Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020.
UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu mục tiêu cụ thể của Chương trình; nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với UBND cấp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức thực hiện Chương trình tại địa phương.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan chủ trì triển khai thực hiện) để được hướng dẫn, thực hiện.
Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khả năng cân đối nguồn vốn từ ngân sách Thành phố và nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương (nếu có), liên ngành rà soát, thống nhất đề xuất xây dựng và phối hợp triển khai các dự án thực hiện Chương trình trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 9/2018.
Theo Hanoi.gov.vn 8/8/2018

 

Tin bài liên quan