Triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các khu vực có nguy cơ cao bị ngập úng 

Thứ năm, ngày 02 tháng 08 năm 2018
Ngày 1/8, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản 6189/STNMT-CCBVMT đề nghị UBND các quận, huyện và thị xã triển khai công tác ứng phó, đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các khu vực có nguy cơ cao bị ngập úng.
 
Để chủ động công tác ứng phó, đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các khu vực có nguy cơ bị ngập úng, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung theo văn bản số 4976/STNMT-CCBVMT ngày 25/6/2018 về việc triển khai các biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường và đảm bảo vệ sinh môi trường mùa mưa bão; Rà soát các khu vực thấp trũng, có nguy cơ ngập lụt; các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng của mưa lũ.
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực thấp trũng có nguy cơ úng ngập, ngập lụt. Tiến hành thu gom toàn bộ lượng rác thải phát sinh hàng ngày đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất việc tồn đọng rác thải tại các khu dân cư, các điểm tập kết rác thải đối với các khu vực thấp trũng có nguy cơ úng ngập, ngập lụt. Trong trường hợp rác thải bị tồn đọng chưa vận chuyển trên khu xử lý tập trung của thành phố, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo đơn vị thu gom, vận chuyển vào điểm tập kết tạm thời, có biện pháp che chắn, thường xuyên phun chế phẩm khử mùi, diệt ruồi, muỗi đảm bảo vệ sinh, tránh gây ô nhiễm môi trường.
Đề nghị UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lập phương án tiến hành thư gom toàn bộ rác thải tại các khu vực bị ngập úng, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân đảm bảo vệ sinh môi trường. Nước rút đến đâu khẩn trương tiến hành thu gom rác thải, tẩy uế, vệ sinh môi trường đến đó nhất là các công trình vệ sinh, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi...

 

Tin bài liên quan