Công đoàn viên Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tích cực hưởng ứng các phong trào do Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội phát động

Chủ nhật, ngày 29 tháng 07 năm 2018
Sáng 26/7, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội tổ chức Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018); sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 
Tại hội nghị, Công đoàn viên chức Thành phố đã sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong đoàn viên, CBCCVCLĐ. Các cấp Công đoàn viên chức Thành phố đã cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, chú trọng chỉnh đốn tác phong của CBCCVC, xây dựng hình ảnh người CBCCVC gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, tạo nên sự chuyển biến tích cực về ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc của đội ngũ CBCCVC, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
Đối với nội dung tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế trong cơ quan, đơn vị; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chú trọng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CBCCVCLĐ, kịp thời phản ánh, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền những biện pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBCCVCLĐ, giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc nảy sinh tại cơ sở… Các chế độ chính sách đối với CBCCVCLĐ được đảm bảo. Thông qua đó, đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, động viên CBCCVCLĐ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cá nhân được giao và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Song song với những hoạt động này, 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào CB, CC, VC, lao động và hoạt động công đoàn, hoàn thành tốt nội dung và chương trình công tác đề ra. Trong đó, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã tích cực tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản, chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ; tham gia nghiên cứu xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển của Thủ đô. Các hoạt động xã hội chăm lo cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách được thực hiện tốt; tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện, ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”… Các phong trào thi đua, tập trung vào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… được đẩy mạnh. 
Triển khai các hoạt động của Công đoàn viên chức thành phố phát động, thời gian qua, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thường xuyên tuyên truyền, quán triệt tới các tổ công đoàn Sở tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua. Trong đợt này, nhiều đoàn viên công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tích cực tham gia các chương trình do công đoàn viên chức thành phố phát động và đạt được nhiều thành tích được ghi nhận, biểu dương như: đồng chí Lê Tuấn Định – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XVI CĐ TP. Hà Nội, Đại hội V CĐ Viên chức VN, Đại hội XII CĐVN và chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; đồng chí Trịnh Thị Kim Oanh – Chánh văn phỏng Sở có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18.2.1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng chí Đinh Xuân Mạnh – chuyên viên Văn phòng Sở đạt thành tích thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trước đó, dịp ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018, 3 gia đình cán bộ công chức viên chức lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và một số các cháu là con cán  bộ CCVC của Sở đã được biểu dương tại Hội nghị Biểu dương gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu, gặp mặt con CBCCVCLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2017-2018 do Công đoàn viên chức thành phố tổ chức.
Trên cơ sở hướng dẫn của công đoàn viên chức thành phố, thời gian tới, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ công chức viên chức lao động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Tiếp tục quán triệt tinh thần và nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Đồng thời, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, CBCCVCLĐ về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về các mô hình hay, cách làm mới, biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Một số hình ảnh: 

Tin bài liên quan