Triển khai kế hoạch rà soát, phân loại, đề xuất lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công, cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/07/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 23/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 3328/UBND-ĐT về việc triển khai kế hoạch rà soát, phân loại, đề xuất lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công, cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thông báo cho các hộ gia đình chủ lò, các đơn vị liên quan kết quả rà soát, phân loại, đề xuất danh mục và đề nghị của Sở Xây dựng về lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công, cải tiến có hệ thống xử lý khói thải lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch; tuyên truyền, vận động các chủ lò nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của UBND Thành phố./.
 
Theo thudo.gov.vn 25/7/2018