Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500

10/07/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 05/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 3450/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500.
Theo Quyết định, tuyến đường có chiều dài khoảng 2,78km thuộc địa bàn thị trấn Yên Viên và các xã: Yên Viên, Yên Thường, huyện Gia Lâm. Điểm đầu tuyến tại vị trí giao với đường Hà Huy Tập; điểm cuối hết địa phận huyện Gia Lâm.
Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điển hình B=40m, gồm: Lòng đường xe chạy rộng 2x11,25=22,5m; vỉa hè hai bên rộng 2x7,25=14,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị N9, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 3451/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường chính khu vực nối đường Dốc Hội đến đường 40m (cắt qua khu chức năng đô thị phía Tây Nam huyện Gia Lâm), tỷ lệ 1/500 với chiều dài khoảng 1,45km./.
Theo thudo.gov.vn 7/10/208