Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường

03/07/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều ngày 3/7, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng quán triệt học tập Nghị quyết trung ương 7 (Khóa XII) và đánh giá công tác cán bộ theo tiêu chí mới tới toàn thể Đảng viên, trưởng các phòng, đơn vị, cán bộ công chức, giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký các quận huyện, thị xã. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư đảng ủy, Phó giám đốc Sở Nguyễn Hữu Nghĩa đã quán triệt, tập huấn tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở Nghị quyết trung ương (khóa VII) và đánh giá cán bộ theo tiêu chí mới của Thành phố, đồng thời nêu rõ, Đảng ủy Sở đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm theo chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ Thành phố và kế hoạch của Đảng bộ Sở đã đề ra, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

           Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì Hội nghị

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Sở đã tập trung đẩy mạnh triển khai Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết của Đảng ủy Sở với các nội dung, giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 396 - KH/ĐU của Đảng ủy về quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VII), qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thúc đẩy các cấp ủy, Chi bộ các phòng, đơn vị trong thực hiện công tác Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn.          

Cùng với đó, Đảng ủy Sở đã triển khai bài bản, khoa học, đồng bộ Nghị quyết của Bộ Chính trị; của Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6. Chỉ đạo các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2018 của Thành ủy “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”…

Làm rõ thêm một số nội dung, Phó Bí thư Đảng ủy Sở cho biết, hiện toàn bộ đề án, đề tài trong công tác xây dựng Đảng của Thành phố đã được phê duyệt và triển khai trong thực tế. Năm 2018, Thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện khoảng 10 đề án, đề tài. Trong đó có vấn đề đánh giá cán bộ hàng tháng; Các đề án, đề tài giải quyết được nhiều vấn đề lớn trong thực tế.
                                                    Quang cảnh Hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị toàn thể Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức người lao động Sở triển khai theo quy định đổi mới công tác đánh giá cán bộ mang tính hiệu quả, thiết thực, thực chất hơn, bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị và Thành ủy. Khẳng định, đây là giải pháp quan trọng nhằm chủ động nâng cao chất lượng về công tác đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động trên toàn Thành phố./.
                                                                                                             Anh Minh