Hạn chế đốt rơm, rạ sau khi thu hoạch lúa của người dân 

Thứ ba, ngày 19 tháng 06 năm 2018
Ngày 13/6, Sở Tài nguyên và môi trường ban hành Văn bản số 4705/STNMT-CCBVMT về việc hạn chế đốt rơm, rạ sau khi thu hoạch lúa của người dân trên địa bàn Thành phố.
 
Hiện nay, các hộ dân tại một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố đã và đang thu hoạch lúa vụ Xuân, các hộ dân thường đốt rơm, rạ tại ruộng để lấy tro sử dụng. Việc đốt rơm, rạ đã gây ô nhiễm môi trường không khí (làm phát thải lượng lớn khí CO2, CO), gây hiện tượng khói mù làm cay mắt, hạn chế tầm nhìn của người và các phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng tới sinh hoạt, sức khỏe của người dân tại nhiều địa phương, đặc biệt trong những ngày thời tiết xấu và bất thường.
 
Để hạn chế, giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi trường không khí, tai nạn giao thông do hạn chế tầm nhìn trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các UBND các quận, huyện và thị xã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân hạn chế việc đốt rơm, rạ trên cánh đồng ruộng, không phơi thóc, rơm rạ, tuốt lúa, đốt rơm rạ trên đường giao thông.
 
Vận động người dân cam kết và thực hiện tốt việc không đốt rơm bừa bãi, không xả rơm rạ xuống kênh tưới tiêu. Xử lý kịp thời và kiên quyết các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Có phương án xử lý rơm rạ áp dụng hiện tại: Sử dụng chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ trả lại chất dinh dưỡng cho đất và bán rơm rạ cho các đơn vị có nhu cầu thu mua vào mục đích trồng nấm, làm thức ăn cho gia súc.
Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để được hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp hạn chế không đốt rơm rạ trên địa bàn tiến tới năm 2020 không còn hiện tượng đốt rơm rạ trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của UBND thành phố.

 

Tin bài liên quan