Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hoàn toàn có thể thu hồi lại quỹ đất mà doanh nghiệp quản lý lỏng lẻo, sử dụng không hiệu quả

30/05/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Tại phiên thảo luận ở Hội trường sáng 28/5 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã phát biểu giải trình làm rõ trước Quốc hội những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai cũng như định giá đất đai tại các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hóa.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trong thời gian vừa qua mặc dù đạt kết quả nhất định song vẫn còn những tồn tại hạn chế như các đại biểu đã nêu liên quan đến công tác quản lý đất đai.
Nguyên nhân của tình trạng này là do một số quy định của pháp luật về cổ phần hóa liên quan đến rà soát phương án sử dụng đất, việc xác định giá đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, yêu cầu thực hiện các thủ tục về đất đai chưa chặt chẽ, trong quá trình thực hiện còn bất cập.
Trước tình hình này Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ và Chính phủ cũng đã ban hành kịp thời Nghị định số 01 sửa đổi một số nghị đinh quy định chi tiết thi hành Luật đất đai từ tháng 1/2017, trong đó:
 
Thứ nhất, đã quy định trách nhiệm khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý sử dụng để lập phương án sử dụng đất bảo đảm phù hợp với pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương; phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp để làm cơ sở thu hồi các khu đất, thửa đất không phù hợp quy hoạch, không sử dụng đúng mục đích, không còn nhu cầu sử dụng, không phù hợp với định hướng kinh doanh để đấu giá quyền sử dụng thu lại đầy đủ giá trị.
 “Đây là một trong những yêu cầu hết sức quan trọng. Qua việc rà soát này, chúng ta hoàn toàn có thể thu hồi lại quỹ đất mà hiện nay doanh nghiệp quản lý lỏng lẻo hoặc không cần thiết và sử dụng không hiệu quả. Thu hồi lại để tạo quỹ đất phục vụ các mục đích khác” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
 
Thứ hai, Nghị định số 01 yêu cầu phải công khai giá đất trên phải đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, của Bộ TN&MT và Bộ Tài chính trước khi trình UBND cấp tỉnh quyết định. Khi xác định lại giá trị thực tế của doanh nghiệp phải xác định lại giá trị quyền sử dụng đất được giao, tiền thuê đất và giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp.
 
Thứ ba, chúng tôi đã đề xuất xem xét việc thanh tra, kiểm tra và trên thực tế hiện nay các Bộ, ngành, địa phương đang tiến hành công tác thanh tra các dự án có đất vàng. Trên cơ sở mà phát hiện có những vấn đề gì mà thiếu minh bạch, không đảm bảo sự phù hợp về vấn đề xác định giá đất đai thì chúng ta sẽ xem xét để có những biện pháp để xử lý thích hợp.
Đặc biệt trong việc xử lý này, Bộ Tài chính đã có sự tham gia rất quan trọng, liên quan đến vấn đề kinh tế đất đai, cụ thể Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định 126 ngày 16/11/2017 quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong đó có quy định về xử lý vấn đề đất đai khi thực hiện cổ phần hóa. Nếu chúng ta làm đầy đủ như Nghị định 01, Nghị định 126 thì vấn đề thất thoát trong việc đưa các nguồn lực đất đai từ các doanh nghiệp nhà nước chắc chắn sẽ được cải thiện về cơ bản.
 
Theo monre.gov.vn 28/5/2018