Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

29/05/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 25/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 2292/UBND-ĐT tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.
Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng trong việc rà soát, đề nghị bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình và hướng dẫn việc đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng, các chính sách xử lý đối với nhà ở, công trình công cộng bị hư hỏng nặng, nguy hiểm có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc các chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình thuộc địa bàn quản lý; thường xuyên rà soát, thống kê, đánh giá về an toàn chịu lực đối với các công trình do đơn vị mình quản lý trên địa bàn báo cáo về Sở Xây dựng./.
Theo thudo.gov.vn 29.5.2018