Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2018

23/05/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong công tác cấp cứu và điều trị, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ Công đoàn Viên chức Thành phố trong việc hiến máu cứu người và thiết thực hướng tới Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6), sáng 23/5/2018, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2018.
              Cán bộ Sở TN&MT Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện năm 2018

Phát biểu khai mạc “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2017, đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức Thành phố nhấn mạnh: Hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người dân Việt Nam. “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2018 do Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong công tác cấp cứu và điều trị; đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động các cơ quan thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố.

Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có hơn 70 cán bộ là lãnh đạo và đoàn viên công đoàn các phòng, đơn vị thuộc Sở (VPS; Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Đất đai, Chi cục Môi trường; Trung tâm CNTT, Trung tâm Quan trắc...) tham gia hiến máu. Qua đây một lần nữa khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện từ lãnh đạo tới các cán bộ đoàn viên công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động từ thiện, nhân đạo do Công đoàn viên chức Thành phố phát động.

Thay mặt lãnh đạo Công đoàn Viên chức Thành phố, ghi nhận và đánh giá cao các tập thể, cá nhân các cơ quan thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện trong những năm qua và đặc biệt hoan nghênh, biểu dương tinh thần hưởng ứng đầy trách nhiệm của những cán bộ tham gia hiến máu lần này.

Trong thời gian tới, với nhu cầu về số lượng, chất lượng máu chữa bệnh ngày càng cao, lãnh đạo Công đoàn Viên chức Thành phố đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, qua đó góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu, đề cao và phát huy nghĩa cử nhân ái, truyền thống cao đẹp của con người Việt Nam.