Báo cáo kết quả chỉ đạo kiểm tra, xử lý về thông tin phản ánh kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng

07/05/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 03/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 1883/UBND-ĐT về báo cáo kết quả chỉ đạo kiểm tra, xử lý về thông tin phản ánh kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.
Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát danh sách 71 vụ việc do Tổng cục Môi trường tiếp nhận qua đường dây nóng để kiểm tra, kết luận, xử lý theo thẩm quyền các vụ việc trên địa bàn quản lý; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về kết quả tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý.
Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố có văn bản đôn đốc và yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền./.