Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường xung quanh khu đất dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện và Trung tâm thương mại tại quận Hà Đông và quận Nam Từ Liêm, tỷ lệ 1/500

02/05/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 11/4/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 1741/QĐ-UBND phê duyệt Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường xung quanh khu đất dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện và Trung tâm thương mại tại quận Hà Đông và quận Nam Từ Liêm, tỷ lệ 1/500.
Theo Quyết định, tuyến số 1 có vị trí điểm đầu nối tiếp với tuyến đường hiện trạng B=40m thuộc khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông; điểm cuối tại nút giao với đường 70 quy hoạch, chiều dài khoảng 100m thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm.
Tuyến số 2 có vị trí điểm đầu tại nút giao với tuyến 1; điểm cuối tại khu vực giao với tuyến đường hiện trạng thuộc khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, chiều dài khoảng 1020m thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Đông.
Tuyến số 4 có vị trí điểm đầu tại nút giao với tuyến đường hiện trạng B=27m phía Bắc khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK18A; Lk18B phường Dương Nội, quận Hà Đông; điểm cuối tại nút giao với tuyến 2, chiều dài khoảng 435m thuộc địa bàn quận Hà Đông.
Tuyến số 5 có điểm đầu tại nút giao với đường hiện trạng B=40m thuộc khu đô thị Dường Nội; điểm cuối nối tiếp với tuyến đường hiện trạng B=27m phía Bắc khu đất dịch cụ LK16, LK17, Lk18A; LK18B phường Dương Nội, chiều dài khoảng 240m thuộc địa bàn quận Hà Đông./.
 
Theo thudo.gov.vn 27/4/2018