Triển khai giải thưởng sáng tạo xanh lần thứ hai, năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

17/04/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 28/3/2018, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký ban hành văn bản số 2719/STNMT - VP về việc triển khai giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ hai, năm 2018 trên địa bàn Thành phố theo công văn của Trung tâm truyền thông tài nguyên và Môi trường trực thuộc Bộ TN&MT.

Theo đó, văn bản giao Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung: Phổ biến rộng rãi thể lệ “ giải thưởng sáng tạo xanh” cấp Thành phố và gửi các tác phẩm xuất sắc tham dự “giải thưởng Sáng tạo xanh” cấp quốc gia; giao Trung tâm CNTT đăng tải, tuyên truyền cuộc thi trên cổng thông tin điện tử Sở TN&MT Hà Nội.

Giải thưởng sáng tạo xanh” lần thứ 2, năm 2018 được tổ chức 02 năm 1 lần sẽ tiếp nhận các tác phẩm tham gia giải thưởng đến hết ngày 31/8/2018 và tổ chức Gala truyền hình trực tiếp Chung kết trao giải vào đầu tháng 12/2018. Cuộc thi nhằm khích lệ giới trẻ nghiên cứu, tìm kiếm các mô hình, ý tưởng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2016, bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh đoàn các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thành công “ giải thưởng sáng tạo xanh” lần thứ nhất trên phạm vi toàn quốc./.
                                                                                                        Anh Minh