Phê duyệt bổ sung danh mục các tuyến thoát nước, hồ nước vào danh mục các tuyến thoát nước, hồ nước, trạm xử lý nước thải sinh hoạt do Thành phố quản lý sau đầu tư

12/04/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 06/4/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 1692/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục các tuyến thoát nước, hồ nước vào danh mục các tuyến thoát nước, hồ nước, trạm xử lý nước thải sinh hoạt do Thành phố quản lý sau đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND Thành phố.
Theo Quyết định, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã Sơn Tây tổ chức bàn giao các tuyến thoát nước, hồ nước, các trạm xử lý nước thải sinh hoạt đã được phê duyệt để thực hiện quản lý, duy tu, duy trì theo quy định hiện hành, bắt đầu từ ngày 01/4/2018./.
 
Theo thudo.gov.vn 11/4/2018