Sở Tài nguyên và Môi trường: Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 02 CTr/TU của Thành ủy

Thứ tư, ngày 11 tháng 04 năm 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020".

Thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về phương pháp, cách làm theo hướng đơn giản cải cách TTHC để các địa phương dễ thực hiện. Năm 2017, đã thành lập 5 tổ công tác liên ngành của Ban chỉ đạo đã tới từng huyện, thị xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã và các xã đã vào cuộc quyết liệt. Kết quả, cuối năm 2017, số GCN quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cấp được 615.635 giấy, đạt 98,84% số giấy cần cấp, tăng 22.672 GCN so với năm 2016. Đến tháng 23/3/2018, toàn thành phố đã cấp được 611.704/622.861 GCN quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, đạt 99,1%, tăng 463 GCN so với cuối năm 2017. Một số địa phương đã hoàn thành 100% cấp GCN như huyện Thường Tín, Phúc Thọ, Thanh Trì, Thạch Thất...

Về kết quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất: Cuối năm 2015 số tiền đấu giá cấp huyện thu được là 3.230 tỷ đồng; đến cuối năm 2016 số tiền đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện thu được là 4.221 tỷ đồng, tăng 991 tỷ đồng bằng 130,6% so với năm 2015. Đến cuối năm 2017, số tiền đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện thu được là 6763 tỷ đồng, tăng 3.533 tỷ đồng đạt 209,3% so với năm 2015 và tăng 2.542 tỷ đồng, đạt 160,2% so với năm 2016. Còn về giao đất dịch vụ: Nhu cầu trên địa bàn thành phố là 735,264ha; số hộ thuộc tiêu chuẩn giao đất dịch vụ là 63.717 hộ gia đình. Kết quả, đến hết ngày 31/12/2017, toàn thành phố đã tổ chức giao đất dịch vụ được 329,86ha với 38.710 hộ gia đình đạt 60,75%.

Tiếp tục thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phấn đấu: Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các huyện, thị xã hoàn thành việc cấp GCN sau dồn điền đổi thửa kết thúc sớm nhất; trước 31/8/2018 hoàn thành xong giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất đã xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật; trước 30/10/2018 thực hiện giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân đối với quỹ đất đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; dự kiến đến hết năm 2018 trên toàn thành phố sẽ tổ chức đấu giá là hơn 118ha đất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đấu giá là 11.342 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiện quả công tác kiểm soát ô nhiễm, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; công tác giải quyết các vấn đề môi trường ở khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu đô thị; triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc nội dung Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; triển khai xây dựng Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và Đề án xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP Hà Nội sau khi có quyết định giao kế hoạch bổ sung của UBND thành phố; tiếp tục phối hợp hoàn thiện Đề án Bảo vệ môi trường làng nghề trình UBND thành phố phê duyệt...
Theo: Hanoi.gov.vn

 

 

Tin bài liên quan