Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội – Tổ chức Hà Lan (SNV): Tăng cường hợp tác triển khai nhiệm vụ thay thế bếp than tổ ong trên địa bàn thành phố

Thứ tư, ngày 07 tháng 02 năm 2018

Trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội – Tổ chức phi chính phủ Hà Lan (SNV), chiều ngày 06/2/2018, hai bên đã thực hiện ký cam kết thỏa thuận, triển khai nhiệm vụ thay thế bếp than tổ ong bằng các bếp cải tiến thân thiện với môi trường trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lê Tuấn Định – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội dự và ký biên bản thỏa thuận hợp tác.

Thỏa thuận biên bản ghi nhớ, hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác trong việc thực hiện nhiệm vụ thay thế bếp than tổ ong bằng các bếp cải tiến, thân thiện với môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong phạm vi thẩm quyền của mỗi bên, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi, phù hợp với pháp luật và chính sách của Việt Nam với Hà Lan, phù hợp với các thỏa thuận quốc tế ký kết giữa hai nước.

Hai bên cùng thống nhất hành động xây dựng trên các mục tiêu chính sau: Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của việc sử dụng bếp than tổ ong, thay đổi thói quen sử dụng bếp than tổ ong, tạo ra nhu cầu sử dụng bếp cải tiến thân thiện với môi trường; Thí điểm các giải pháp về cơ chế, chính sách, tài chính và công nghệ được đưa ra nhằm tiến tới thay thế bếp than tổ ong trên toàn địa bàn Thành phố đến năm 2020, góp phần cải thiện chất lượng không khí và nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho người dân Thủ đô.                  Phó giám đốc Sở TN&MT Lê Tuấn Định ký kết hợp tác với tổ chức Hà Lan (SNV)

Ghi nhớ tại thỏa thuận hợp tác, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ đề xuất kế hoạch, kết nối các đơn vị cùng tham gia triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, hoạt động liên quan tới nâng cao chất lượng không khí, bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng và tài nguyên bền vững tại thành phố Hà Nội; Phối hợp cùng các đơn vị để triển khai các hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Chủ trì, phối  hợp với UBND quận/huyện và các bên liên quan để thực hiện công tác đánh giá, hậu kiểm sau quá trình triển khai nhiệm vụ; Chủ trì tổ chức Tổng kết, đánh giá kết quả, báo cáo UBND thành phố, từ đó có cơ sở tham mưu UBND thành phố triển khai nhân rộng các giải pháp trên toàn địa bàn thành phố.

Nội dung thực hiện của tổ chức phát triển Hà Lan SNV sẽ tiến hành đo đạc, đánh giá khí thải của bếp than tổ ong đối chứng với các mẫu bếp cải tiến bán trong chương trình dự án, làm cơ sở cho việc tuyên truyền cho người dân để thay đổi nhận thức và chuyển đổi hành vi; Xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính dựa trên kết quả cho các nhà sản xuất bếp sạch nhằm thúc đẩy thị trường bếp đun sạch tại Hà Nội, qua đó người dân có cơ hội tiếp cận với các mẫu bếp cải tiến thay thế bếp than tổ ong đang được sử dụng; Tiếp tục thử nghiệm các mẫu bếp mới tìm ra các bếp phù hợp cho thị trường Hà Nội; Cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả kiểm định, xác minh thông tin người mua và sử dụng bếp và phản hồi của người sử dụng bếp. Hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tiến hành đánh giá, hậu kiểm nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai kết quả của dự án. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Tuấn Định cho biết: Năm 2018 Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội tiếp tục tập trung triển khai nhiều hoạt động nhằm tìm kiếm những giải pháp hiệu quả và bền vững từ bếp đun sạch, các bếp cải tiến thân thiện với môi trường nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội để thay thế bếp than tổ ong trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Thành phố Hà Nội cơ bản thay thế hoàn toàn bếp than tổ ong. Để đảm bảo kết quả thay thế bếp than tổ ong một cách triệt để và bền vững, thành phố Hà Nội cũng đang tập trung rà soát, thống kê các xưởng sản xuất bếp than tổ ong và than tổ ong để lên kế hoạch tuyên truyền và hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, theo lộ trình đến hết năm 2020, sẽ giảm và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở này, đồng chí Phó giám đốc Sở nhấn mạnh./.
                                                                                                          Anh Minh

 

Tin bài liên quan