Lịch công tác tuần 05/2018 của Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018

29/01/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

29/01/2018

- 08h00: Đ/c Chi cục trưởng tham dự cùng Giám đốc Sở cuộc họp Giao ban UBND Thành phố tháng 01/2018 (P.QHKH)

- Đ/c Nguyễn Tân Cương làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Đặng Hữu Nghiệp làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Bùi Thanh Huyền làm việc tại cơ quan.

- 14h00: Lãnh đạo chi cục họp Giao ban Sở.

Thứ 3

30/01/2018

- Đ/c Chi cục trưởng làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Tân Cương làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Đặng Hữu Nghiệp làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Bùi Thanh Huyền làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chi cục trưởng làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Tân Cương làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Đặng Hữu Nghiệp làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Bùi Thanh Huyền làm việc tại cơ quan.

  Thứ 4 

31/01/2018

- Đ/c Chi cục trưởng làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Tân Cương làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Đặng Hữu Nghiệp làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Bùi Thanh Huyền làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chi cục trưởng làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Tân Cương làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Đặng Hữu Nghiệp làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Bùi Thanh Huyền làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

01/02/2018

- Đ/c Chi cục trưởng làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Tân Cương làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Đặng Hữu Nghiệp làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Bùi Thanh Huyền làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chi cục trưởng làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Tân Cương làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Đặng Hữu Nghiệp làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Bùi Thanh Huyền làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

02/02/2018

- Đ/c Chi cục trưởng làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Tân Cương làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Đặng Hữu Nghiệp làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Bùi Thanh Huyền làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chi cục trưởng làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Tân Cương làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Đặng Hữu Nghiệp làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Bùi Thanh Huyền làm việc tại cơ quan.

Thứ 7

03/02/2018

 

- Đ/c Chi cục trưởng làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chi cục trưởng làm việc tại cơ quan.