Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông tiếp và làm việc với cơ quan phát triển Pháp (AFD)

19/01/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều ngày 18/1/2018, đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp và làm việc với ông Stéphane Carcas – chuyên gia cao cấp về giao thông từ trụ sở của AFD (Pháp) cùng đoàn chuyên gia của Văn phòng AFD tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp, hai bên đã tập trung trao đổi các vấn đề liên quan đến đánh giá hiện trạng môi trường không khí trên địa bàn thành phố; đề xuất các nội dung hợp tác tiếp theo Dự án hỗ trợ kỹ thuật Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã hoàn thành vào tháng 10/2017.
  Giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Trọng Đông tiếp đoàn chuyên gia cao cấp AFD

Bày tỏ sự vui mừng được tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia cao cấp về giao thông từ trụ sở của AFD, đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cho biết, năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã phối hợp Cơ quan Phát triển Pháp AFD tổ chức thành công Hội thảo “Quản lý và giám sát chất lượng không khí tại Hà Nội – Kinh nghiệm, thách thức và định hướng”, trong đó đã báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường không khí Hà Nội, xác định tính cấp thiết cần có hệ thống quan trắc không khí và đề xuất thiết lập mạng lưới quan trắc không khí hoàn thiện gồm 37 trạm quan trắc không khí tự động để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về môi trường không khí Hà Nội.

Nhằm tăng cường tính thiết thực và ý nghĩa của Nghiên cứu đã thực hiện trong thời gian tới, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông mong muốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tiếp tục quan tâm phối hợp, hỗ trợ Hà Nội trong công tác nâng cao năng lực quản lý, giám sát chất lượng môi trường không khí; Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giám sát chất lượng môi trường không khí, áp dụng phần mềm mô hình hóa và kinh nghiệm quản lý vận hành hệ thống quan trắc không khí cũng như kinh phí đầu tư thiết bị quan trắc không khí để từng bước hoàn thiện mạng lưới quan trắc không khí theo kết quả của Nghiên cứu.

Ông Stéphane Carcas – chuyên gia cao cấp về giao thông từ trụ sở của AFD Pháp khẳng định, thời gian tới, các chuyên gia của cơ quan AFD sẽ hoàn chỉnh đề xuất chi tiết hợp tác gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở đó, hai bên sẽ có nghiên cứu, trao đổi chuyên sâu thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án hỗ trợ kỹ thuật Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí trên địa bàn Thành phố Hà Nội./.
                                                                                                             Anh Minh