Thông báo danh sách chủ đầu tư đã thế chấp tại dự án “nhà ở cao tầng để bán đối với lô đất no23 nằm dọc trục đường 5 kéo dài (đoạn cầu Chui – cầu Đông Trù)” tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

19/01/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết