Khai mạc Hội nghị sơ kết việc thực hiện Dự án tổng thể xấy dựng hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu đất đai

12/01/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng ngày 12/1/2018, tại thị xã Cửa Lò - Nghê An, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu đất đai và thực hiện rà soát, sắp xếp và cắm mốc, đo đạc cấp Giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp thuộc đối tượng rà soát, sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ – CP của Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa và lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trên cả nước. Về phía đoàn Hà Nội có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan cùng tham dự.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; công tác lập phương án sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước.                     Lãnh đạo Bộ TN&MT; Tổng cục Đất đai; UBND Tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh: Hội nghị lần này đã tập trung đánh giá những kết quả, hạn chế chưa làm được và nêu rõ nguyên nhân; nêu rõ trách nhiệm sự phối kết hợp của các ngành, địa phương cơ quan đơn vị với thi công; đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thời gian tới thực hiện tốt các mục tiêu của dự án; kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội để thực hiện có hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nêu rõ việc thực hiện các dự án đã có sự nỗ lực cuả các cấp, ngành, địa phương những kết quả đạt được mới ở mức độ nhất định. Sau khi giải đáp một số kiến nghị của các đại biểu, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các Dự án đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới./.