LỊCH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TUẦN 03 NĂM 2018

09/01/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

LỊCH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TUẦN 03 NĂM 2018

Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

15/01

- 8h00: Đ/c Hùng chuẩn bị tài liệu họp UBND Thành phố; ND: Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố. - 14h30: Đ/c Hoàng Minh họp Sở KHĐT; ND: làm rõ các nội dung liên quan đến việc đầu tư dự án, đặc biệt các nội dung về: cơ chế đầu tư xây dựng Khu đô thị Mỗ Lao trước đây; cân đối thu tiền sử dụng đất của các nhà đầu tư thư phát tại khu đô thị Mỗ Lao; Làm rõ tiền thu từ sử dụng đất của các nhà đầu tư thứ phát tại khu đô thị Mỗ Lao có thể cân đối, bố trí cho dự án này và một số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khác còn lại trong khu đô thị Mỗ Lao; đề xuất cân đối vốn cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo Luật dầu tư công.

Thứ 3

16/01

 

 

 

Thứ 4

17/01

 

 

 

Thứ 5

18/01

 

 

 

Thứ 6

19/01

 

 

Thứ 7

20/01