Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất ký hiệu G.7/CC1, G.7/LX1 trong Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội

Thứ ba, ngày 09 tháng 01 năm 2018
Ngày 02/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất ký hiệu G.7/CC1, G.7/LX1 trong Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội.
Theo Quyết định, khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10 thuộc địa bàn phường Cự Khối, quận Long Biên. Tổng diện tích khu vực lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 10.247,5m2, trong đó tổng diện tích đất nằm trong phạm vi mở đường khoảng 89,9m2.
Mục tiêu điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất đảm bảo việc triển khai dự án tu bổ, cải tạo xây dựng Thiền viện Sùng Phúc phù hợp với quy định trình tự hiện hành; đáp ứng nhu cầu tôn giáo của nhân dân, phục vụ công việc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phục vụ cộng đồng dân cư khu vực; hoàn thiện không gian kiến trúc cảnh quan, hài hòa với công trình lân cận./.
 
Theo thudo.gov.vn 7/1/2018

 

Tin bài liên quan