Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội

04/01/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 27/12/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Công văn số 6614/UBND-ĐT tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức đợt cao điểm tấn công kiểm tra, xử lý các vi phạm khai thác cát trái phép dọc sông Hồng, sông Đuống trên địa bàn thành phố Hà Nội; phối hợp với Công an các tỉnh bạn để xử lý vi phạm tại các khu vực giáp ranh.
Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý kiên quyết các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường ven sông tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi khai thác cát trái phép, lập bến bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền, kịp thời thông báo cho các lực lượng chức năng để phối hợp, kiểm tra, xử lý các vi phạm…/.
Theo thudo.gov.vn 3/1/2018