Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

28/12/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 22/11/2017 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 56-KH/ĐUK ngày 11/12/2017 của Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, chiều ngày 28/12/2017, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên, cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, đơn vị và Đảng viên của các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tham dự.                                  

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và cho rằng, các nội dung được quán triệt trong Hội nghị lần này là những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến phát triển, đổi mới xã hội, đổi mới hệ thống chính trị, những vấn đề cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của Nhân dân; về quan hệ Nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương năng động, hiệu lực hiệu quả; nắm bắt tâm tư tình cảm, chăm sóc bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. 
    Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó giám đốc Sở TN&MT HN, Phó Bí thư Đảng ủy Sở
                Quán triệt Nghị Trung ương 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các đồng chí Đảng viên tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm chắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là những điểm mới, luận điểm cốt lõi thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng. Hơn nữa, việc học tập nghiên cứu phát triển các Nghị quyết không chỉ đòi hỏi nắm chắc các nội dung, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, phân bố nguồn lực, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội.                            Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6,
                                           BCH Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị đã tập trung học tập, quán triệt 04 nội dung chuyên đề trong Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.  

Sau Hội nghị, các cán bộ, Đảng viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng./.