Hà Nội: Rà soát 200 điểm trung chuyển rác 

Thứ ba, ngày 19 tháng 12 năm 2017
Thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân về giải trình việc thu gom rác, UBND thành phố Hà Nội đang tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách thí điểm hỗ trợ 200 triệu/điểm tập kết, trung chuyển rác thải nông thôn.
Theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố Hà Nội đã bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng các điểm tập kết rác thải tập trung của xã với mức 200 triệu đồng/xã, cụ thể: Thường Tín 23 điểm, Phúc Thọ 37 điểm, Chương Mỹ 22 điểm, ứng Hòa 25 điểm, Phú Xuyên 21 điểm, Ba Vì 11 điểm, Đan Phượng 16 điểm.
Bên cạnh đó, UBND các huyện cũng tự đầu tư các điểm tập kết rác tại các xã, thị trấn đảm bảo lưu trữ được khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày. Về cơ bản, các điểm tập kết đã đáp ứng được việc lưu trữ rác thải sinh phát sinh tại địa bàn, xa khu dân cư.
Do đó, UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND các huyện chủ động bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng ô chôn lấp hợp vệ sinh, các điểm tập kết rác đảm bảo các tiêu chí về bảo vệ môi trường, giảm tải cho các khu xử lý chất thải sinh hoạt tập trung của thành phố, giảm kinh phí vận chuyển, tiết kiệm ngân sách.   
 

 

Tin bài liên quan