Tạm ứng, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố 

Thứ năm, ngày 07 tháng 12 năm 2017
Ngày 30/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 6113/UBND-KT về việc tạm ứng, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.
Theo đó, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và xác nhận khối lượng hoàn thành để lập hồ sơ tạm ứng, thanh toán và quyết toán theo quy định; đôn đốc các nhà thầu khẩn trương nộp hồ sơ và xử lý kịp thời các hồ sơ đã đủ điều kiện để thanh, quyết toán theo quy định cho các nhà thầu. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đảm bảo nhập Tabmis đủ nguồn để thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện duy trì vệ sinh môi trường; nhập đủ 50% dự toán kinh phí duy trì vệ sinh môi trường ngay từ đầu năm; chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thanh toán phần khối lượng duy trì ngõ xóm và tập trung triển khai công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn để có nguồn hoàn trả ngân sách địa phương và thanh toán phần khối lượng duy trì vệ sinh môi trường ngõ xóm./.
 
Theo thudo.gov.vn 

 

Tin bài liên quan