Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đất xây dựng Nhà ở để đấu giá quyền sử dụng tại xã Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội (tỷ lệ 1/500) tại ô quy hoạch ký hiệu II-9.CC

27/11/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 17/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 8019/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đất xây dựng Nhà ở để đấu giá quyền sử dụng tại xã Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn (tỷ lệ 1/500) tại ô quy hoạch ký hiệu II-9.CC, Khu đô thị mới thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Theo Quyết định, vị trí khu đất thuộc địa giới hành chính thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn; có ranh giới phía Đông Bắc giáp ô quy hoạch ký hiệu II-7.NO (khu nhà ở hiện có), phía Đông Nam giáp ô quy hoạch đất cây xanh ký hiệu II-10.CX1, phía Tây Nam giáp đường giao thông Khu đô thị mới thị trấn Sóc Sơn, phía Tây Bắc giáp quốc lộ 3.
Quy mô ô quy hoạch có diện tích đất khoảng 1.930m2./.
Theo thudo.gov.vn 22/11/2017