Tọa đàm trực tuyến Thông tư 33/2017/TT-BTNMT: “Làm rõ quy định mới về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm 2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ – CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai, Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/12/2017, để làm rõ một số quy định mới trong thông tư, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có cuộc trao đổi với Cổng thông tin điện tử Chính phủ để làm rõ một số nội dung trong Thông tư vừa ban hành. Ban biên tập Cổng thông thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xin trích toàn cảnh cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Tổng Cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với Cổng thông tin điện tử Chính phủ./.
Link toàn cảnh buổi tọa đàm trực tuyến:
                                                                                     
Theo: Mediachinhphu.vn

 

Tin bài liên quan