Giao ban Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai rà soát, đôn đốc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2017

Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Sáng ngày 23/11/2017, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chủ trì buổi giao ban với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện, thị xã về một số nội dung trong công tác cấp Giấy chứng nhận, giao dịch đất đai trên địa bàn Thành phố; Triển khai một số nhiệm trọng tâm tháng cuối năm 2017. Tham dự buổi giao ban có lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai trung tâm; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc 28 chi nhánh Văn phòng ký đất đai các quận, huyện thị xã trên địa bàn Thành phố.

                    Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó giám đốc Sở chủ trì giao ban

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt cần có sự vào cuộc quyết liệt, tập trung triển khai trong thời gian còn lại của năm 2017. Đồng chí Phó giám đốc Sở đề nghị toàn bộ Hệ thống Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian tới cần tập trung rà soát lại những khó khăn, vướng mắc tổng hợp báo cáo Sở để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời; tiếp tục thực hiện chỉ thị 09 - CT/TU ngày 01/9/2016 và 11/CT-UBND ngày 17/05/ 2016 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, các chi nhánh Văn phòng đăng ký cần kiểm soát chặt chẽ hồ sơ gốc khi thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch đảm bảo; Tiếp tục thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017” và bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước của Thành phố ban hành, đặc biệt là bộ phận “ Một cửa” và tiếp dân của các chi nhánh. Mong muốn toàn thể hệ thống Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện tốt một số nhiệm trọng tâm tháng cuối năm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Ngành./.

 

Tin bài liên quan