Ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố

Thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 2017
Ngày 21/11, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố.
 
Theo đó quyết định, có 4 chương và 13 điều quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, tổ chức, cá nhân phải có Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do cấp có thẩm quyền cấp và đang còn hiệu lực mới được thực hiện công tác xuất bản, đo đạc, lập hoặc chỉnh lý sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của nhà nước. Các sản phẩm đo đạc và bản đồ trước khi đưa vào sử dụng làm tài liệu, hồ sơ quản lý Nhà nước phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu theo quy định. Bản đồ khi lưu hành phải đảm bảo các điều kiện sau: Thể hiện rõ cơ sở pháp lý, cơ sở toán học, nguồn gốc xuất xứ, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất bản bản đồ phải có giấy phép theo quy định của Luật Xuất bản.
Một điểm đáng chú ý nữa, tổ chức, cá nhân được thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật trên địa bàn TP Hà Nội. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng các sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật và quy định này. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực đo đạc và bản đồ trong phạm vi pháp luật cho phép. Nghiêm cấm các hoạt động đo đạc và bản đồ có nguy cơ làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố...
Theo hanoi.gov.vn 22/11/2017

 

Tin bài liên quan