Lịch công tác tuần của phòng Đăng ký Thống kê đất đai từ ngày 20/11/2017 đến 24/11/2017

Thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 2017
  • In bài này

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

  20/11

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 3

  21/11

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

22/11

 

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan

Thứ 5

23/11

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

24/11

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

 

 

 

Tin bài liên quan