Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 và Quy hoạch chung thị trấn Liên Quan tỷ lệ 1/5.000 tại một phần ô đất mặt nước thị trấn Liên Quan 

Thứ hai, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Ngày 13/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7903/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 và Quy hoạch chung thị trấn Liên Quan tỷ lệ 1/5.000 tại một phần ô đất mặt nước thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Theo Quyết định, khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất tỷ lệ 1/10.000 và quy hoạch chung thị trấn Liên Quan tỷ lệ 1/5.000 thuộc địa giới hành chính thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất. Phía Tây Nam giáp đường tỉnh lộ 419; phía Tây Bắc giáp trụ sở Thi hành án dân sự huyện; phía Đông Nam giáp khu quân đội; phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch.
Quy mô nghiên cứu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 4,1ha; quy mô điều chỉnh cục bộ quy hoạch 0,06ha./.
Theo thudo.gov.vn 15/11/2017

 

Tin bài liên quan