Bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020 

Thứ hai, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Ngày 13/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 5746/UBND-KT bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020.
Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung quy trình công nghệ, định mức và đơn giá theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố gồm các hạng mục: Công tác duy trì vệ sinh trên vườn hoa hở, dải phân cách cây xanh, thảm cỏ; đơn giá duy trì nhà vệ sinh công cộng, lắp đặt và duy trì các nhà vệ sinh lưu động phục vụ các sự kiện theo yêu cầu của Thành phố; thu gom, vận chuyển phân xí máy; xử lý phân bùn bể phốt và các công việc khác.
Đồng thời, giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, phổ biến đến người dân sinh sống tại các ngõ, xóm dưới 2m thực hiện tập kết rác tại các điểm tập kết và người dân tự đảm bảo công tác vệ sinh ngõ xóm./.
Theo thudo.gov.vn 15/11/2017

 

Tin bài liên quan