Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Trường quay Cổ Loa, xã Uy Nỗ, Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

15/11/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 09/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 7839/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Trường quay Cổ Loa, xã Uy Nỗ, Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Theo Quyết định, khu vực nghiên cứu quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính các xã Uy Nỗ, Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Phía Đông Nam giáp đường quy hoạch (mặt cắt khoảng 50m); phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch mặt cắt ngang khoảng 17m); phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch (mặt cắt ngang khoảng 17m); phía Tây Nam giáp đường Đào Duy Tùng (mặt cắt ngang khoảng 17m).
Diện tích nghiên cứu quy hoạch chi tiết khoảng 157.693m2; dân số khoảng 400 người./.
 
Theo thudo.gov.vn 13/11/2017