Đẩy nhanh tiến độ các dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng đất dịch vụ kế hoạch 2017

13/10/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 06/10/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Công văn số 4905/UBND-ĐT đẩy nhanh tiến độ các dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng đất dịch vụ kế hoạch 2017.
Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Giám đốc các sở, ngành Thành phố tập trung khẩn trương đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng đất dịch vụ năm 2017; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành giao đất cho dân; đôn đốc thu tiền sử dụng đất của các hộ dân và doanh nghiệp./.