Hội đồng Giáo dục quốc phòng & an ninh Thành phố Hà Nội làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác Giáo dục quốc phòng an ninh của Sở

Thứ năm, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Sáng ngày 12/10/2017, đoàn công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hà Nội do Đại tá Phạm Thanh Hải – Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 của Sở.Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trịnh Thị Kim Oanh – Chánh Văn phòng Sở, đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Sở, các đồng chí trong Ban chỉ huy quân sự Sở cùng tham dự.

Theo Đại tá Phạm Thanh Hải - Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô: Đợt kiểm tra lần này đoàn công tác muốn nắm được thực trạng cũng như một số hạn chế, bất cập trong công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh của Sở để kịp thời tham mưu, điều chỉnh, đưa công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố ngày một chất lượng, hiệu quả hơn.

Báo cáo về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đồng chí Trịnh Thị Kim Oanh – Chánh Văn phòng Sở cho biết, xác định công tác Giáo dục quốc phòng an ninh là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng,hàng năm, Sở thường xuyên tổ chức Hội nghị cho cán bộ công chức Sở tuyên truyền nhằm tăng cường giáo dục ý thức quốc phòng, phát huy vai trò tiên phong của Đảng viên, vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, làm nòng cốt của đội quân tự vệ trong Sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, thực hiện đổ mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho phù hợp với từng đối tượng, nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong mọi tình huống, nhận thức đúng đắn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ XHCN. Thực hiện và triển khai hiệu quả các phong trào và cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Thành phố và các đoàn thể phát động.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh: Trong năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017, Sở đã ban hành 57 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; Tiếp nhận 54 văn bản đến về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản, quy định của Thành ủy, Bộ tư lệnh thủ đô, Ban chỉ huy quân sự quận trong công tác giáo dục quốc phòng – an ninh.
     Đ/c Trịnh Thị Kim Oanh - Chánh văn phòng Sở TN&MT HN  trình bày báo cáo
          về công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2016, 9 tháng năm 2017

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường quán triệt các văn bản của Đảng, Chính phủ và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp mình về giáo dục quốc phòng và an ninh; Thực hiện nghiêm Luật giáo dục quốc phòng an ninh, Nghị định số 13/2014/NĐ – CP. Cử các đồng chí cán bộ đối tượng 2,3,4 tham dự các lớp bồi dưỡng do Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Thành phố tổ chức; Tiếp tục rà soát, năm chắc các đối tượng chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh để có kế hoạch tổ chức đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước và chỉ đạo của Thành phố; Tổ chức thực hiện nghiêm công tác quốc phòng – quân sự địa phương của đơn vị cũng như công tác bảo đảm quốc phòng an ninh thuộc lĩnh vực ngành; Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng – an ninh đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở.

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Thành phố đã nêu một số câu hỏi, trao đổi về những vấn đề chưa rõ trong các báo cáo của huyện và cơ sở. Các thành viên tham dự buổi kiểm tra của Sở đã trả lời, làm rõ các nội dung chất vấn của đoàn kiểm tra.

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Thành phố cũng đã kiểm tra trắc nghiệm nhận thức của 10 đồng chí trong hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Sở, kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng an ninh của Sở.
 Đại tá Phạm Thanh Hải - Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá Phạm Thanh Hải – Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô, trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh của Sở Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù là đơn vị chuyên môn, giúp Thành phố thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường nhưng toàn thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Để làm tốt hơn công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp tục quán triệt, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng an ninh, tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nhiệm vụ chính trị năm 2017 của Sở./.
                                                                                                        Anh Minh

 

Tin bài liên quan