Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra ngoài khu vực nội thành 

Thứ hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Ngày 18/9/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6489/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra ngoài khu vực nội thành.
Theo Quyết định, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố làm Trưởng Ban; các Phó Ban bao gồm: Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Ban Thường trực; ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính.
Ban Chỉ đạo có chức năng nhiệm vụ thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo công tác di dời cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội; tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp trong nội thành; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện di dời./.
 
Theo thudo.gov.vn 20/9/2017

 

Tin bài liên quan