Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai Trung tâm và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký các quận, huyện, thị xã

Thứ năm, ngày 21 tháng 09 năm 2017

Sáng ngày 21/9/2017, đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có buổi làm việc với toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng đăng ký đất đai Trung tâm và 28 chi nhánh Văn phòng Đăng ký các quận, huyện, thị xã về quán triệt thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ và tăng cường cải cách hành chính.

Thời gian qua, toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Trung tâm và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện, thị xã đã từng bước ổn định tổ chức và hoạt động của toàn bộ hệ thống. Toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Hệ thống đã nâng cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, tích cực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai dần đi vào ổn định và nề nếp, cán bộ, viên chức đã nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Công tác đăng ký đất đai thời gian qua đã có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ Văn phòng đăng ký trung tâm với Văn phòng các Chi nhánh và UBND, phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện, thị xã,  bảo đảm việc triển khai thực hiện đăng ký, cấp GCN được nhanh gọn, thuận lợi. Kết quả cho thấy thời gian qua đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, người dân, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.      Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Trọng Đông
   chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai Trung tâm và các Chi nhánh

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Trung tâm và các Chi nhánh vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. Nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đáp ứng tốt nhất công việc chuyên môn phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể Lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội từ Văn phòng trung tâm tới các Chi nhánh trong thời gian tới tập trung quán triệt thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước của Thành phố ban hành, đặc biệt là thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các bộ phận một cửa, tiếp dân; Giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, không để tình trạng hồ sơ chậm, muộn kéo dài.

Yêu cầu Các phòng chuyên môn, các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký phải luôn luôn thật sự chủ động trong công việc; Lãnh đạo các đơn vị quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình. Thời gian tới, Sở sẽ thành lập các đoàn thanh, kiểm tra đột xuất về việc chấp hành năm kỷ cương hành chính 2017 của cán bộ, viên chức trong toàn hệ thống. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đích danh tới từng cán bộ, chuyên viên sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm.

Đồng chí Giám đốc Sở cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC trong lĩnh vực đất đai, nghiên cứu cắt giảm tối đa quy trình thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết cho người dân và doanh nghiệp nhanh gọn, đúng quy định. Cải cách tổ chức, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiều người dân. Tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, năng lực của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý hồ sơ địa chính, các quận huyện, các đơn vị có liên quan triển khai dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đảm bảo hết năm 2018 hoàn thành theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

Mong muốn toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, đoàn kết, cùng với Ban giám đốc và các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2017 mà Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố giao, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn Thành phố./. 
                                                                                                          Anh Minh

 

Tin bài liên quan