Đại hội Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thứ ba, ngày 05 tháng 09 năm 2017

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sáng 01/9/2017, Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Tuấn Định– Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đại diện các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng toàn thể các Đảng viên Chi bộ Trung tâm Quan Trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.                                                  Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội

Đồng chí Đặng Thành Vinh – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đã trình bày báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung, phát huy trí tuệ đóng góp ý kiến tham luận vào Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Chi ủy Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội gồm 3 đồng chí: Đặng Thành Vinh, Trần Bích Vân, Đỗ Đức Thu. Đồng chí Đặng Thành Vinh – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Bích Vân – Phó Giám đốc Trung tâm giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Đỗ Đức Thu – Phó Giám đốc Trung tâm làm ủy viên; 100% đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020.             Phó giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Lê Tuấn Định phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Tuấn Định – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ghi nhận trong thời gian qua, mặc dù Trung tâm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường gặp nhiều khó khăn nhưng Ban giám đốc cùng toàn thể Chi Bộ Trung tâm đã rất cố gắng, nỗ lực duy trì hoạt động của Trung tâm. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Chi bộ tiếp tục kiện toàn lại tổ chức trung tâm, sắp xếp lại con người và công việc, cùng nhau đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhiên viên trung tâm. Bên cạnh đó, cần có những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ 2017-2020./.

 

Tin bài liên quan