Thực hiện Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng 

Thứ sáu, ngày 01 tháng 09 năm 2017
Ngày 29/8/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 4208/UBND-ĐT thực hiện Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng.Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, trình văn bản điều chỉnh hoặc thay thế Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, đảm bảo phù hợp với các quy định và tình hình thực tế của Thành phố.
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc chấp thuận địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với công trình xây dựng biển quản cáo, trạm viễn thông, cột ăng-ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức, chỉ đạo các phòng chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các quy định về cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng./.

 

Tin bài liên quan