Tăng cường công tác phối hợp thực hiện dự án xây dựng tổng thể hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai thành phố Hà Nội

Thứ sáu, ngày 01 tháng 09 năm 2017

Sáng ngày 31/8/2017, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với UBND các quận, huyện, thị xã; Đơn vị thi công và các cơ quan có liên quan đến dự án xây dựng tổng thể hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai thành phố nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các bên trong quá trình triển khai dự án.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tổng thể hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai thành phố Hà Nội đảm bảo đến hết 2018 hoàn thành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện dự án, theo đó, năm 2017 đến quý I/2018: Cơ bản hoàn thành xong công tác đo đạc, chỉnh lý và số hóa bản đồ; lồng ghép với công tác quét hồ sơ, đăng ký kê khai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tiến tới năm 2018 hoàn thành toàn bộ các hạng mục của Dự án: Bàn giao sản phẩm đo đạc bản đồ; hoàn thành công tác đăng ký kê khai, cấp GCN quyền sử dụng đất (đối với các thửa đất còn lai chưa được cấp GCN); xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tích hợp dữ liệu đất đai giữa 3 cấp. Công tác nghiệm thu bàn giao sản phẩm được thực hiện theo nguyên tắc hoàn thành đến đâu nghiệm thu, bàn giao đến đó để đưa ngay vào sử dụng phục vụ công tác quản lý đất đai của thành phố.          Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó giám đốc Sở TN&MT HN chủ trì Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã; đơn vị thi công; đơn vị kiểm tra, nghiệm thu cùng các bên liên quan tăng cường công tác phối hợp giữa các công đoạn trong quá trình triển khai dự án; Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp quận, huyện, thị xã rà soát, cung cấp đầy đủ và chính xác hồ sơ, số liệu, tài liệu có liên quan; Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị thi công; Tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã để chỉ đạo, giải quyết kịp thời vướng mắc khó khăn thuộc thẩm quyền giải quyết của các quận, huyện, thị xã trong quá trình triển khai. Chỉ đạo đơn vị thi công, đơn vị kiểm tra, nghiệm thu liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, phòng TNMT, các phòng, đơn vị có liên quan, kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã các nội dung vướng mắc khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và các nội dung khác có liên quan. Quán triệt tất cả các phòng, ban, đơn vị, Ban quản lý hồ sơ địa chính tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành tiến độ, theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố./.
                                                                                                     Anh Minh

 

 

Tin bài liên quan