Đại hội Chi bộ phòng Khoáng sản nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ tư, ngày 30 tháng 08 năm 2017
Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chiều ngày 30/08/2017, Chi bộ phòng Khoáng sản đã long trọng tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tham dự đại hội có các đồng chí Đảng viên Chi bộ phòng Khoáng sản cùng đại diện Chi bộ các phòng, đơn vị thuộc Sở.                Đ/c Lê Anh Thư - Bí thư chi bộ, trưởng phòng Khoáng sản trình bày báo cáo
                     kiểm điểm thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017

Đồng chí Lê Anh Thư - Bí thư chi bộ, trưởng phòng Khoáng sản đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Chi bộ phòng khoáng sản nhiệm kỳ vừa qua trong việc tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; Tham mưu thực hiện công tác quản Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố; Công tác tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, bãi chứa trung chuyển VLXD trên địa bàn Thành phố; Cấp và gia hạn Giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản; Triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Lập phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác…
     Đại diện Chi bộ các phòng, đơn vị tặng hoa chúc mừng Chi bộ phòng Khoáng sản
Đại hội cũng đã kiểm điểm, đánh giá những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2020.
Tại Đại hội, đảng viên Chi bộ đã tham gia góp ý các nội dung báo cáo chính trị, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017- 2020, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường sắp tới.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Lê Anh Thư - Trưởng phòng Khoáng sản làm Bí thư Chi bộ. 100% đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020.
                 100% Đảng viên Chi bộ phòng Khoáng sản biểu quyết thông qua
                          Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020 
Nhiệm kỳ mới, Chi bộ phòng Khoáng sản với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế; tăng cường công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong hoạt động quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn Thành phố; Tổ chức lãnh đạo tốt các đoàn thể, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của Sở và thành phố giao, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra./.
         
                                                                                                            Anh Minh

 

Tin bài liên quan